List Intencyjny

Biuro KAI Central Europe w Warszawie ogłosiło, że Korea Aerospace Industries (KAI) będzie ściśle współpracować z WCBKT S.A. w ramach polskiego programu FA-50. Podpisany dzisiaj list intencyjny pomiędzy KAI a WCBKT S.A. jest oficjalnym kamieniem milowym. Możliwość współpracy z KAI ma dla WCBKT S.A. charakter strategiczny i umożliwi obu podmiotom skuteczne zabezpieczenie potrzeb Sił Powietrznych RP.

Porozumienie pomiędzy KAI i WCBKT S.A. ustala sposoby i kierunki współpracy w celu wykorzystania sprzętu naziemnego polskiej produkcji do obsługi samolotów FA-50 będących w użytkowaniu Sił Zbrojnych RP. Strony będą kontynuować współpracę inżynierską w obszarze sprzętu naziemnej obsługi w taki sposób, aby sprostać oczekiwaniom Użytkownika. Porozumienie jest następstwem Memorandum of Understanding  (MoU) pomiędzy KAI i PGZ S.A. zawartym podczas MSPO 2023.

Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne S.A. (WCBKT S.A.) z Warszawy jest jedynym w Polsce producentem, który kompleksowo wyposaża Siły Zbrojne RP w sprzęt naziemnej obsługi statków powietrznych, a urządzenia WCBKT S.A. są nie tylko obecne na każdym lotnisku wojskowym w kraju, ale i kompatybilne do obsługi każdego samolotu wojskowego używanego w Siłach Zbrojnych RP.