Rada Nadzorcza

Marta Borecka-Lasota

Przewodnicząca RN

Daniel Pankowski

Sekretarz RN

Waldemar Humięcki

Członek RN

Kamil Gontarz

Członek RN

Zarząd

Artur Gałęzowski

Prezes Zarządu Spółki