Wojskowe Centralne Biuro
Konstrukcyjno-Technologiczne S.A.

ul. Radiowa 13,
01-485 Warszawa

NIP: 525-000-72-30
REGON: 000836483

 

 

Sekretariat 
tel. +48 22 749 79 00, + 48 261 839 491
e-mail: sekretariat@wcbkt.pl

Kancelaria
tel./fax: +48 261 837 214
e-mail: poczta@wcbkt.pl

Sprzedaż • Serwis • Usługi
e-mail: a.szmitkowska@wcbkt.pl