Najwyższy poziom świadczonych usług i szybka reakcja na potrzeby użytkowników.

Zakres świadczonych przez nas usług obejmuje:

  • Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
  • Remonty i modernizację urządzeń
  • Szkolenie specjalistyczne użytkowników urządzeń
  • Badanie, opiniowanie i ocenianie sprzętu naziemnej obsługi statków powietrznych i urządzeń szkolno-treningowych.
  • Wykonywanie połączeń spawanych według uzgodnionych instrukcji spawania WPS oraz zatwierdzonych przez Urząd Dozoru Technicznego kwalifikowanych technologii spawania wg normy PN-EN 15614-1.
  • Wytwarzanie, naprawę oraz modernizację przewodów elastycznych, wysokociśnieniowych przeznaczonych do medium: tlen, azot, powietrze oraz do olejów hydraulicznych - OFERTA.