Misja

Aktywne działanie na rzecz budowania potencjału obronnego państwa poprzez dostarczanie produktów i usług o najwyższych standardach, spełniających potrzeby i wymagania klientów.

Wizja

  • Utrzymanie pozycji lidera zapewniającego dostępność
    i sprawność urządzeń, które są niezbędne dla niezawodnego działania wszystkich typów statków powietrznych na polskich lotniskach wojskowych,
  • Rozwijanie asortymentu oferowanych produktów i usług, tak aby umocnić swoją pozycję na rynku cywilnym w kraju i za jego granicami,
  • Dywersyfikacja produkcji i kreowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych sprzętu wojskowego w zakresie tłumienia ognia i aktywnej obrony.