1968

powstanie Zakładu Produkcji Doświadczalnej Wojskowej Akademii Technicznej, którego prawnym następcą jest
Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne S.A.

1980

powstanie przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne

1982

uzyskanie statusu przedsiębiorstwa przemysłu obronnego

2008

przekształcenie w procesie komercjalizacji, w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa pod nazwą Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne Spółka Akcyjna.

2014

przyłączenie do Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.

2018

utworzenie w strukturach  WCBKT S.A. - Centrum Dostaw i Serwisu Sprzętu do Naziemnej Obsługi Statków Powietrznych (CDiSS NOSP)