WCBKT S.A. wspiera akcję Obiady dla Bohaterów

Fundacja „Nie zapomnij o nas, Powstańcach Warszawskich” otacza opieką najbardziej potrzebujących kombatantów w całym kraju.

W ramach drugiej już edycji akcji, każdego dnia ciepłe posiłki dla powstańców będą dostarczane przez żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, funkcjonariuszy Służby Więziennej i wolontariuszy.

WCBKT S.A. dołączyło do pomocy dla bohaterskich ludzi, którzy w okresie pandemii, szczególnie potrzebują naszego wsparcia.

W projekcie, który poparła Pierwsza Dama  wziął udział  także  Piotr Kisiel,  prezes WCBKT S.A.

Przekazaliśmy dary dla podopiecznych Domu Dziecka

Dary dla podopiecznych Domu Dziecka nr 15 im. Ks. G.P. Baudouina w Warszawie.
Dom ks. Gabriela Piotra  Baudouina to najstarszy z istniejących domów dziecka w Polsce. Działa nieprzerwanie od 1736 roku……. Więcej informacji: http://baudouin.waw.pl/

Wzieliśmy udział w akcji " Zbiórka Rodacy Bohaterom - Polska Zbrojeniówka"

Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne S.A. wzięło czynny udział w akcji Rodacy Bohaterom organizowanej przez Stowarzyszenie Odra Niemen w porozumieniu z Polską Grupą Zbrojeniową oraz Związkiem Zawodowym Przemysłu Elektromaszynowego. Dzięki zaangażowaniu naszych pracowników, jak również innych spółek w dniach 18-19 grudnia dostarczono 180 Paczek Pamięci do kombatantów z I oraz II konspiracji - formacjach walczących o niepodległość i suwerenność Polski, a także dla ludności polskiej mieszkającej na Litwie. Jesteśmy dumni, że udało nam się ofiarować swoje wsparcie wielkim Polakom zamieszkującym kresy wschodnie, tak aby wspólnie z rodzinami mogli spokojnie celebrować wigilijną wieczerzę.

Wspieramy dzieci niepełnosprawne ze Stowarzyszenia Pomocy Rodzicom w Wyszkowie

Już po raz kolejny WCBKT S.A. zaangażowało się w akcję charytatywną na rzecz niepełnosprawnych dzieci z ubogich, wielodzietnych, niepełnych, dysfunkcyjnych rodzin, które potrzebują szczególnego wsparcia materialnego, a nade wszystko psychologicznego i duchowego. Korzystając z naszego wsparcia finansowego, podopieczni Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom w Wyszkowie mają okazję w czasie wolnym od nauki rozwijać swoje pasje i zainteresowania, a także skorzystać z możliwości aktywnego wypoczynku w czasie ferii zimowych czy wakacji. Mamy nadzieję, że wspólne akcje Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom w Wyszkowie i WCBKT S.A. pomogą dzieciom wkroczyć w dorosłe życie z większym przekonaniem o własnej wartości.

WCBKT S.A. wspiera służby medyczne w walce z epidemią

Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne S.A. jest kolejną spółką z Grupy PGZ, która wspiera służby medyczne w walce o zdrowie i życie w czasie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2. Spółka przekazała przyłbice  ochronne dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży. Wkrótce pomoc otrzyma również personel Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie oraz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu.

WCBKT S.A., kierując się społeczną odpowiedzialnością biznesu, wspiera osoby będące na pierwszej linii frontu – lekarzy, ratowników, personel medyczny. To oni w tej chwili potrzebują środków ochronnych, by móc nieść pomoc społeczeństwu. Jednocześnie w zakładzie wdrożono szereg działań profilaktycznych mających na celu ochronę pracowników przed zagrożeniem. WCBKT S.A. jest kolejną spółką Polskiej Grupy Zbrojeniowej zaangażowaną we wspólną walkę z epidemią.

- W tym trudnym dla nas wszystkich czasie nie możemy pozostać obojętni na to, co dzieje się w placówkach medycznych, gdzie każdego dnia lekarze i pielęgniarki walczą o zdrowie i życie Polaków. Możliwie najszybsze opanowanie zagrożenia jest kluczowe zarówno dla naszej firmy, jak i całej polskiej gospodarki. Każda forma pomocy jest nieoceniona. Wielkie podziękowania kieruję do wszystkich pracowników służby zdrowia i również do pracowników firmy, którzy są zaangażowani w pomoc szpitalom – powiedział Piotr Kisiel, Prezes Zarządu WCBKT S.A.