Działania Biznesowo-Promocyjne
Wykonanie renowacji pokrycia dachowego

Wykonanie renowacji pokrycia dachowego w technologii zimnego dachu lub równoważnym wraz z uszczelnieniem i robotami towarzyszącymi budynku 121 Hala Produkcyjna Etap I na terenie WCBKT S.A. w Warszawie przy ul. Radiowej 13