LUZES V/D w DĘBLINIE

27 maja br. na terenie Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie odbył się Naukowo-Sportowy Piknik Lotniczy dotyczący lotnictwa, bezpieczeństwa oraz najnowszych osiągnięć naukowych w tym zakresie.

Jako firma produkcyjna z grupy PGZ, która od lat specjalizuje się w dostarczaniu do Sił Powietrznych RP sprzętu naziemnej obsługi statków powietrznych, mieliśmy zaszczyt zaprezentować tam rozwiązanie z obszaru techniki lotniczej, udostępnione uczestnikom pikniku lotniczego przez 41. Bazę Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie.

Lotniskowe urządzenie zasilania elektroenergetycznego samolotów LUZES V/D seria V zabudowane na podwoziu samochodu terenowego JELCZ 442.32 zostało umiejscowione przy statkach powietrznych takich jak  M-28 Skytruck/Bryza  i CASA 295M, ponieważ główną funkcjonalnością tego urządzenia jest zasilanie energią elektryczną systemów pokładowych statków powietrznych oraz rozruch silników.

Jednocześnie serdecznie dziękujemy dowódcy 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego Panu płk pil. dr inż. Pawłowi Marcinkowskiemu za udzielone WCBKT S.A. wsparcie w zakresie zaprezentowania szerokiej publiczności praktycznego osiągnięcia technologicznego związanego z lotnictwem.