MSPO 2023

Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne S.A. już po raz trzynasty  uczestniczyło w kolejnej, trzydziestej pierwszej edycji Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach w dniach 5-8 września 2023 r. Choć od 50 lat WCBKT S.A. specjalizuje się w produkcji i dostarczaniu sprzętu naziemnej obsługi statków powietrznych na rynek wojskowy i cywilny, w tym roku stawiamy za priorytet rozwiązanie dla wojskowej domeny lądowej.

System STOPFIRE® przeznaczony jest do wykrywania i gaszenia pożaru oraz tłumienia wybuchu w przedziałach napędowym i załogi oraz na zewnątrz wozu bojowego. System reaguje na przebicie pancerza przez strumień kumulacyjny oraz na pożar lub wybuch paliwa poprzez automatyczne uruchomienie urządzeń gaśniczych i uwolnienie środka gaśniczego, nie dopuszczając tym samym do rozprzestrzeniania się ognia. Od momentu wykrycia pożaru do momentu ugaszenia upływa czas od 80 ÷ 120 milisekund. Jest to szczególnie istotne w przypadku wybuchu paliwa. Tak szybka reakcja tłumi wybuch paliwa w zarzewiu i uniemożliwia wzrost ciśnienia, dając szansę przeżycia załodze nawet w tak ekstremalnych warunkach.

System wyróżnia się bardzo dużą selektywnością identyfikacji zagrożeń zapewniając brak reakcji na zjawiska niestanowiące ryzyka dla załogi pojazdu. STOPFIRE® może być umieszczony w dowolnym pojeździe bojowym, czołgu czy transporterze w konfiguracji uzgodnionej dla danego typu pojazdu. Specyfika działania systemu pozwala na ochronę ppoż. pojazdu nawet po wyłączeniu zasilania systemów pojazdu.

System został opracowany we współpracy z Instytutem Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej, zaś jego faza wdrożeniowa do produkcji została poprzedzona badaniami i uzyskaniem certyfikatu Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej na zgodność z wymaganiami opracowanymi w oparciu o Normy Obronne: od NO-66-A101 do NO-06-A108. System zostatał zaimplementowany w NPBWP BORSUK, który jest powszechnie uważany za jeden z najistotniejszych programów modernizacji Wojsk Lądowych.

STOPFIRE® w formie makiety został przedstawiony na stoisku domeny lotniczej Polskiej Grupy Zbrojeniowej na hali C.