Nie tylko WAT i ASzWoj

Od wielu lat Spółka nasza rozwija współpracę z uczelniami wyższymi. Wspólnie realizowane przedsięwzięcia mają różnorodne formy i skalę.

  • Wykonujemy opracowania i dokumentacje techniczne oraz urządzenia i podzespoły wg wymagań zamawiającego.
  • Uruchamiamy wspólne projekty w obszarze nauk technicznych oraz w obszarze nauk społecznych.
  • Eksperci z WCBKT S.A. prowadzą zajęcia ze studentami studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich, podyplomowych oraz MBA.
  • Na terenie Spółki organizowane są praktyki i staże dla studentów, absolwentów oraz nauczycieli akademickich.
  • Opiniujemy programy kształcenia, uczestniczymy w pracach rad programowych oraz spotkaniach interesariuszy zewnętrznych.
  • Aktywnie uczestniczymy w konferencjach naukowych (m. in. jako partner branżowy), gdzie dzielimy się wiedzą i doświadczeniem.
  • Organizujemy szkolenia dla pracowników oraz zajęcia warsztatowe dla studentów.

Powyższe informacje, to nie tylko podsumowanie naszych dotychczasowych dokonań, ale również nasza oferta kierowana do ośrodków akademickich i naukowo-badawczych. Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje współpracy.