Podsumowanie 2022 roku

Mijający rok 2022 przyniósł nieoczekiwane wyzwania, zarówno w ujęciu ekonomicznym, jak i geopolitycznym. Pomimo trudności wynikających z ograniczonej dostępności materiałów, rosnących cen produktów i kosztów produkcji spowodowanych destabilizacją światowej gospodarki Spółce udało się minimalizować skutki tych zjawisk i zrealizować postawione cele na najwyższym poziomie.

WCBKT S.A. terminowo zrealizowało wszystkie kontrakty na potrzeby Sił Zbrojnych RP. W ciągu roku zrealizowaliśmy wiele usług serwisowych oraz prowadziliśmy szkolenia w zakresie użytkowania i eksploatacji urządzeń przeznaczonych do naziemnej obsługi statków powietrznych. Umacnialiśmy także swoją pozycję na rynku cywilnym dostarczając m.in. elementy wyposażenia hangarowo-lotniskowego  Przykładem są schody pasażerskie z napędem, które zostały przekazane na testy do spółki handlingowej Welcome Airport Services Sp. z o.o. do Oddziału w Krakowie oraz do LS Airport Sevice również do Oddzialu w Krakowie. Ponadto dokonaliśmy modyfikacji  doku samolotowego w LOT AMS i zrealizowaliśmy dostawę i montaż wciągarki  linowej  na ramieniu ruchomym dla Lotniczego Dworca Towarowego Wrocław Sp. z o.o.

Ponadto, będąc producentem Systemu Przeciwpożarowego i Tłumienia Wybuchu – STOPFIRE®, dostarczyliśmy w tym roku w pełni funkcjonujący system, który znalazł zastosowanie w NPBWP BORSUK.

Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia będą dla Was czasem odpoczynku, spokoju i ciepła w otoczeniu rodziny i przyjaciół, a Nowy Rok przyniesie energię do działania i spełnienie wszystkich postawionych sobie celów.

Prezes Zarządu
Artur Gałęzowski