SPRZĘT DLA POLICYJNYCH ŚMIGŁOWCÓW

Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne S.A. wchodzące w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej zdobyło nowego klienta na swój flagowy produkt, jakim jest zasilacz elektroenergetyczny LUZES V/D seria V/P najnowszej generacji.

Opracowany i wyprodukowany w WCBKT S.A. LUZES V/D seria V/P został zabudowany, zgodnie z wymaganiami Komendy Głównej Policji.

Urządzenie LUZES V/D seria V/P produkcji WCBKT S.A., zostało dostarczone w listopadzie 2021 roku w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego i będzie wykorzystane w procesie obsługi statków powietrznych, będących na wyposażeniu Lotnictwa Policji. Proces ten obejmuje zasilanie energią elektryczną instalacji pokładowych statków powietrznych w trakcie prac obejmujących przygotowanie do lotu, prac serwisowych, napraw oraz do uruchamiania silników.

Biorąc pod uwagę fakt, że Lotnictwo Policji dysponuje statkami powietrznymi różnych typów i pochodzących od różnych producentów (np. śmigłowce Mi-8 produkcji byłego ZSRR
i S-70i Black Hawk produkcji amerykańskiej), użytkownik musi mieć możliwość skutecznego zastosowania jednego typu zasilacza elektroenergetycznego do wszystkich użytkowanych statków powietrznych.

LUZES V/D SERIA V/P opracowany i wyprodukowany przez WCBKT S.A. spełnia te kryteria w 100%.

Aktualnie miejscem bazowania urządzenia LUZES V/D seria V/P jest lotnisko Warszawa-Babice, gdzie zasilacz będzie wykorzystywany do obsługi stacjonujących tam śmigłowców, takich jak: Mi-8 – średni śmigłowiec transportowy, S-70i Black Hawk – wielozadaniowy śmigłowiec transportowy, Bell 412B-HPi Bell-407GXi – śmigłowiec wielozadaniowy.

Dostarczony LUZES V/D seria V/P jest urządzeniem mobilnym zamontowanym na pojeździe typu MAN, które może przemieszczać się po dowolnym podłożu na lądowiskach i lotniskach polowych, awaryjnych, zapasowych bez wyposażenia stacjonarnego. Nie wymaga zewnętrznego źródła zasilania i jest napędzane silnikiem wysokoprężnym. Przekazane Policji urządzenie może zasilać dwa statki powietrzne jednocześnie.