Święto 23. BLT Mińsk Mazowiecki

W dniu 8 czerwca na lotnisku w Janowie odbył się organizowany przez 23 Baza Lotnictwa Taktycznego im. ppłk pil. Jana Zumbacha piknik lotniczy w ramach święta 23. BLT, w którym WCBKT S.A. również wzięło udział.

Na tegorocznym pikniku zaprezentowaliśmy nasz kluczowy wyrób: Lotniskowe Urządzenie Zasilania Elektroenergetycznego Samolotów LUZES V/D seria V, bez którego nie byłoby możliwe odtwarzanie zdolności statków powietrznych Sił Zbrojnych RP do lotu.

Jako ciekawostkę warto dodać, że pierwszy zasilacz elektroenergetyczny naszej produkcji został dostarczony do 23. BLT w Mińsku Mazowieckim ponad 30 lat temu!

Cieszymy się, że nasza dobra współpraca trwa już tyle lat i będzie rozwijać się dalej, szczególnie w zakresie wsparcia logistycznego dla koreańskich FA-50GF, których w Mińsku Maz. jest obecnie dwanaście.