Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno – Technologiczne S.A. będące kontynuatorem powołanego w 1968 roku Zakładu Produkcji Doświadczalnej Wojskowej Akademii Technicznej, zajmuje się konstruowaniem i produkcją nowoczesnych urządzeń na potrzeby obronności.

Od 50 lat działamy w obszarze związanym z obronnością i bezpieczeństwem państwa. W tym czasie zabezpieczaliśmy potrzeby Sił Zbrojnych RP w różnych dziedzinach, od budowy prototypów laserów i mikroskopów elektronowych przez urządzenia szkolno-treningowe, po sprzęt do naziemnej obsługi statków powietrznych (NOSP).

Potencjał intelektualny i techniczny Spółki pozwala na prowadzenie działalności obejmującej projektowanie i produkcję nowoczesnych urządzeń oraz zapewnienie im sprawności w całym cyklu życia. Dzięki temu, że jesteśmy właścicielami zastosowanych rozwiązań, mamy nieograniczone możliwości w zakresie modyfikacji i modernizacji oferowanych urządzeń. Świadczymy również pełen zakres usług serwisowych.

WCBKT S.A. jest jedynym w Polsce przedsiębiorstwem, które kompleksowo wyposaża lotniska wojskowe w urządzenia do naziemnej obsługi statków powietrznych. Obecnie spółka rozpoczęła działalność również na rynku cywilnym i dla obydwu tych sektorów oferuje wyposażenie hangarowo-lotniskowe oraz urządzenia NOSP, takie jak:

 • zasilacze elektroenergetyczne
 • zasilacze hydrauliczne
 • dystrybutory tlenu
 • dystrybutory azotu
 • dystrybutory powietrza
 • gazyfikatory tlenu
 • gazyfikatory azotu
 • sprężarki powietrza
 • osuszacze
 • urządzenia oświetleniowe
 • holowniki
 • urządzenia diagnostyczne

Urządzenia naszej produkcji sprawdziły się w bezawaryjnym działaniu podczas misji zagranicznych m.in. w Iraku, Afganistanie, Baltic Air Policing.

Użytkownikom czołgów T-72, PT-91 i wozów bojowych BWP-1 oferujemy kompleksowe trenażery do szkolenia załóg. W 2017 roku wraz z OBRUM sp. z o.o. wykonaliśmy modernizację trenażera czołgu T-72, który wzbudził duże zainteresowanie nie tylko żołnierzy Wojska Polskiego ale również przedstawicieli sił zbrojnych innych państw.

Nieustannie poszukujemy nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych, udoskonalając produkowany sprzęt i poszerzając ofertę Spółki o nowe urządzenia.

Jesteśmy producentem Systemu Tłumienia Wybuchu i Gaszenia Pożaru - STOPFIRE w czołgach oraz wozach bojowych. Autorem podsystemu detekcji jest Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie. Ten nowoczesny system charakteryzuje się bardzo wysoką efektywnością i w najwyższym stopniu spełnia wymagania stawiane tego typu rozwiązaniom, mogąc konkurować z najlepszymi na świecie.

Od 2018 roku w strukturach WCBKT S.A. działa Centrum Dostaw i Serwisu Sprzętu do Naziemnej Obsługi Statków Powietrznych (CDiSS NOSP). Głównym jego zadaniem jest kompleksowe zapewnienie dostępności i sprawności urządzeń dla wszystkich typów statków powietrznych użytkowanych w Siłach Zbrojnych RP.

Posiadamy zintegrowany system Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2008 i AQAP 2110:2009 oraz Wewnętrzny System Kontroli.
Wchodzimy w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., co pozwala nam na korzystanie z potencjału kilkudziesięciu spółek i realizację wysokotechnologicznych projektów.

Projektowanie – Produkcja – Modernizacja – Serwis – Szkolenia