Przenośniki bagażowe transportowe

CHARAKTERYSTYKA

Przenośniki charakteryzują się stabilną, zwartą i sztywną konstrukcją. Elementem transportującym mogą być ocynkowane rolki toczne lub taśma transmisyjna.

Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne umożliwiają łatwe dostosowanie trasy przenośników do konkretnych wymagań, a w szczególności:
   - zmianę długości przenośnika (konstrukcja modułowa),
   - regulację wysokości przenośnika.
Dodatkową zaletą jest stabilne przemieszczanie się transportowanych elementów ze względu na zastosowanie prowadzenia bocznego.

Podnośnik przestawny

CHARAKTERYSTYKA

Podnośnik przestawny służy do załadunku / rozładunku towarów o wadze do 8000 kg. Zakres pracy podnośnika to 200 ? 1700 mm. Podnośnik stosuje się również do niwelowania wysokości między TIRem a rampą / dokiem magazynowym.

 

Przenośniki bagażowe ciągane