CHARAKTERYSTYKA

Schody serwisowe ze względu na ich zastosowanie przeznaczone są do konkretnych rodzajów samolotów. Schody wykorzystuje się do różnego rodzaju przeglądów i napraw poszczególnych segmentów samolotu np.: kadłuba, skrzydeł, silników itp.

Wykonywane są zgodnie z PN-EN 12312-8 „Urządzenia i sprzęt lotniskowy do obsługi naziemnej statków powierzchniowych. Wymagania szczegółowe. Część 8: Schody i platformy obsługowe” na podstawie wytycznych firm produkujących samoloty.