Rekonfigurowany System Zasilania Statków Powietrznych 270V – 28V d.c.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1.

Planowana realizacja projektu: 1 lutego 2021 r.– 31 grudnia 2023 r.

Celem projektu jest opracowanie Rekonfigurowanego Systemu Zasilania Statków Powietrznych
270V d.c.-28V d.c., który wprowadzi innowacyjne rozwiązanie na rynek urządzeń zasilających statki powietrzne. Kluczowymi cechami opracowanego systemu będą:

  • możliwość zasilania z trzech standardów napięć przemiennych, tj. 400V/50Hz, 480V/60Hz, 200V/400Hz (rekonfigurowalność);
  • możliwość obsługi większej ilości statków powietrznych (uniwersalność).

Skład konsorcjum:

  • Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne S.A. – lider
  • Politechnika Białostocka

Całkowita wartość projektu: 9 544 224.51
Koszty kwalifikowane: 9 544 224.51

Dofinansowanie: 7 026 709.47
W tym budżet WCBKT S.A. – 2 847 223.98

 

System wspomagania pracy osób wykonujących montaż, serwisantów i operatorów urządzeń naziemnej obsługi statków powietrznych (NOSP) bazujący na technologii rozszerzonej rzeczywistości

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1.

Czas trwania projektu: 1 czerwca 2021 r.– 30 listopada 2023 r.

Cel projektu: opracowanie rozwiązania wykorzystującego technologię rozszerzonej rzeczywistości, umożliwiającego poprawę efektywności pracy osób wykonujących montaż, serwisantów i operatorów urządzeń naziemnej obsługi statków powietrznych (NOSP) oraz skrócenie czasu trwania modułu szkoleniowego dla pracowników wykonujących te czynności.

Skład konsorcjum:

  • Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne S.A. – lider
  • SIM FACTOR Sp. z o.o.

Całkowita wartość projektu: 7 014 835,00 zł.

Dofinansowanie: 3 806 369,26 zł.
W tym budżet WCBKT S.A.: 1 278 965,50 zł.