PATRONAT

W dniu 25.02.2022r. na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej odbyło się uroczyste otwarcie laboratorium „ZARZĄDZANIA BIG DATA”, które Spółka nasza objęła patronatem. Zasady patronatu zostały określone w stosownym porozumieniu podpisanym przez WCBKT S.A. oraz ASzWoj.

Laboratorium jest wyposażone w stanowiska komputerowe oraz specjalistyczne oprogramowanie. Będzie wykorzystywane w procesie dydaktycznym oraz przy realizacji projektów naukowo-badawczych.

Wydarzenie to jest kolejnym przykładem współpracy WCBKT S.A. z ośrodkami akademickimi.

https://wcbkt.pl/aktualnosci/nie-tylko-wat-i-aszwoj/