Wizyta studyjna studentów Wojskowej Akademii Technicznej

Studenci Wojskowej Akademii Technicznej specjalizujący się w dziedzinie „Lotnictwo i Kosmonautyka” ponownie odwiedzili WCBKT S.A., aby zapoznać się z praktycznymi procesami projektowania, produkowania i serwisowania sprzętu NOSP użytkowanego przez Siły Zbrojne RP.

Święto 23. BLT Mińsk Mazowiecki

W dniu 8 czerwca na lotnisku w Janowie odbył się organizowany przez 23 Baza Lotnictwa Taktycznego im. ppłk pil. Jana Zumbacha piknik lotniczy w ramach święta 23. BLT, w którym WCBKT S.A. również wzięło udział.

Na tegorocznym pikniku zaprezentowaliśmy nasz kluczowy wyrób: Lotniskowe Urządzenie Zasilania Elektroenergetycznego Samolotów LUZES V/D seria V, bez którego nie byłoby możliwe odtwarzanie zdolności statków powietrznych Sił Zbrojnych RP do lotu.

Jako ciekawostkę warto dodać, że pierwszy zasilacz elektroenergetyczny naszej produkcji został dostarczony do 23. BLT w Mińsku Mazowieckim ponad 30 lat temu!

Cieszymy się, że nasza dobra współpraca trwa już tyle lat i będzie rozwijać się dalej, szczególnie w zakresie wsparcia logistycznego dla koreańskich FA-50GF, których w Mińsku Maz. jest obecnie dwanaście.

SempAir Optimi Show

Podczas festiwalu lotniczego SempAir Optimi Show organizowanego przez 31. Bazę Lotnictwa Taktycznego nie zabrakło #WCBKT S.A.

18 i 19 maja br. na terenie lotniska wojskowego w Krzesinach odbyły się wyjątkowe pokazy lotnicze z okazji 70-lecia Lotniska Poznań-Krzesiny i 111-lecia Portu Lotniczego Poznań-Ławica im. Henryka Wieniawskiego. Na wszystkich miłośników lotnictwa czekało kilka godzin niesamowitych emocji i niezapomnianych pokazów zarówno w powietrzu, jak i na ziemi. W pokazach dynamicznych zobaczyliśmy, m.in. F-16 Tiger Demo Team Poland, będących dumą bazy lotniczej w poznańskich Krzesinach, jak również Zespół Akrobacyjny ORLIK oraz ORLEN Grupę Akrobacyjną Żelazny. Nie zabrakło też pokazów samolotów M-346 Master, FA-50 Fighting Eagle, C-130 Hercules, M28 Skytruck/Bryza, PZL W-3W Sokół, Boeing 737 i wiele innych.

Na wystawie statecznej zobaczyliśmy m.in. śmigłowiec AW-149, czołg Abrams czy MiG-29 (dla którego była to potencjalnie ostatnia okazji do zaprezentowania się), a także m.in. samobieżny przeciwlotniczy zestaw rakietowy Poprad, haubicę samobieżną KRAB, wyrzutnię artyleryjską WR – 40 LANGUSTA, pojazdy humvee należące do żołnierzy USArmy z V Korpusu Sił Lądowych USA oraz około 50 motocykli Grupy Motocyklowej „KRUK” przy 31. BLT.

Cieszymy się, że mogliśmy wesprzeć organizatorów w tym wydarzeniu i pokazać nasz wiodący wyrób LUZES V/D seria V zapewniający prezentowanym statkom powietrznym dopływ energii elektrycznej o odpowiedniej jakości. Dzięki niemu statki powietrzne mogą być uruchamiane, a ich stan techniczny każdorazowo sprawdzany.

Szczegółowy opis wydarzenia i statków powietrznych wraz z planem ekspozycji i Line-up’em pokazów, jak również historię lotniska Poznań-Krzesiny i Poznań-Ławica znajdziecie tu:  https://sempair.pl/pl/ 

Pełna relacja na stronie https://www.facebook.com/31BLT

 

 

 

Wizyta studentów Lotniczej Akademii Wojskowej w WCBKT S.A.

W dniu 7 maja 2024 r. Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne S.A. gościło cywilnych i wojskowych studentów Lotniczej Akademii Wojskowej, którzy zapoznali się z historią Spółki oraz procesami projektowania, produkcji, magazynowania i kontroli jakości.

Wizyta zakończyła się zwiedzaniem hali produkcyjnej Spółki i krótkim omówieniem praktycznej strony funkcjonowania WCBKT S.A.

List Intencyjny

Biuro KAI Central Europe w Warszawie ogłosiło, że Korea Aerospace Industries (KAI) będzie ściśle współpracować z WCBKT S.A. w ramach polskiego programu FA-50. Podpisany dzisiaj list intencyjny pomiędzy KAI a WCBKT S.A. jest oficjalnym kamieniem milowym. Możliwość współpracy z KAI ma dla WCBKT S.A. charakter strategiczny i umożliwi obu podmiotom skuteczne zabezpieczenie potrzeb Sił Powietrznych RP.

Porozumienie pomiędzy KAI i WCBKT S.A. ustala sposoby i kierunki współpracy w celu wykorzystania sprzętu naziemnego polskiej produkcji do obsługi samolotów FA-50 będących w użytkowaniu Sił Zbrojnych RP. Strony będą kontynuować współpracę inżynierską w obszarze sprzętu naziemnej obsługi w taki sposób, aby sprostać oczekiwaniom Użytkownika. Porozumienie jest następstwem Memorandum of Understanding  (MoU) pomiędzy KAI i PGZ S.A. zawartym podczas MSPO 2023.

Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne S.A. (WCBKT S.A.) z Warszawy jest jedynym w Polsce producentem, który kompleksowo wyposaża Siły Zbrojne RP w sprzęt naziemnej obsługi statków powietrznych, a urządzenia WCBKT S.A. są nie tylko obecne na każdym lotnisku wojskowym w kraju, ale i kompatybilne do obsługi każdego samolotu wojskowego używanego w Siłach Zbrojnych RP.

MSPO 2023

Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne S.A. już po raz trzynasty  uczestniczyło w kolejnej, trzydziestej pierwszej edycji Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach w dniach 5-8 września 2023 r. Choć od 50 lat WCBKT S.A. specjalizuje się w produkcji i dostarczaniu sprzętu naziemnej obsługi statków powietrznych na rynek wojskowy i cywilny, w tym roku stawiamy za priorytet rozwiązanie dla wojskowej domeny lądowej.

System STOPFIRE® przeznaczony jest do wykrywania i gaszenia pożaru oraz tłumienia wybuchu w przedziałach napędowym i załogi oraz na zewnątrz wozu bojowego. System reaguje na przebicie pancerza przez strumień kumulacyjny oraz na pożar lub wybuch paliwa poprzez automatyczne uruchomienie urządzeń gaśniczych i uwolnienie środka gaśniczego, nie dopuszczając tym samym do rozprzestrzeniania się ognia. Od momentu wykrycia pożaru do momentu ugaszenia upływa czas od 80 ÷ 120 milisekund. Jest to szczególnie istotne w przypadku wybuchu paliwa. Tak szybka reakcja tłumi wybuch paliwa w zarzewiu i uniemożliwia wzrost ciśnienia, dając szansę przeżycia załodze nawet w tak ekstremalnych warunkach.

System wyróżnia się bardzo dużą selektywnością identyfikacji zagrożeń zapewniając brak reakcji na zjawiska niestanowiące ryzyka dla załogi pojazdu. STOPFIRE® może być umieszczony w dowolnym pojeździe bojowym, czołgu czy transporterze w konfiguracji uzgodnionej dla danego typu pojazdu. Specyfika działania systemu pozwala na ochronę ppoż. pojazdu nawet po wyłączeniu zasilania systemów pojazdu.

System został opracowany we współpracy z Instytutem Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej, zaś jego faza wdrożeniowa do produkcji została poprzedzona badaniami i uzyskaniem certyfikatu Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej na zgodność z wymaganiami opracowanymi w oparciu o Normy Obronne: od NO-66-A101 do NO-06-A108. System zostatał zaimplementowany w NPBWP BORSUK, który jest powszechnie uważany za jeden z najistotniejszych programów modernizacji Wojsk Lądowych.

STOPFIRE® w formie makiety został przedstawiony na stoisku domeny lotniczej Polskiej Grupy Zbrojeniowej na hali C.

LUZES V/D w DĘBLINIE

27 maja br. na terenie Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie odbył się Naukowo-Sportowy Piknik Lotniczy dotyczący lotnictwa, bezpieczeństwa oraz najnowszych osiągnięć naukowych w tym zakresie.

Jako firma produkcyjna z grupy PGZ, która od lat specjalizuje się w dostarczaniu do Sił Powietrznych RP sprzętu naziemnej obsługi statków powietrznych, mieliśmy zaszczyt zaprezentować tam rozwiązanie z obszaru techniki lotniczej, udostępnione uczestnikom pikniku lotniczego przez 41. Bazę Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie.

Lotniskowe urządzenie zasilania elektroenergetycznego samolotów LUZES V/D seria V zabudowane na podwoziu samochodu terenowego JELCZ 442.32 zostało umiejscowione przy statkach powietrznych takich jak  M-28 Skytruck/Bryza  i CASA 295M, ponieważ główną funkcjonalnością tego urządzenia jest zasilanie energią elektryczną systemów pokładowych statków powietrznych oraz rozruch silników.

Jednocześnie serdecznie dziękujemy dowódcy 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego Panu płk pil. dr inż. Pawłowi Marcinkowskiemu za udzielone WCBKT S.A. wsparcie w zakresie zaprezentowania szerokiej publiczności praktycznego osiągnięcia technologicznego związanego z lotnictwem.

Korea Aerospace Industries, Ltd w WCBKT S.A.

23 maja 2023 r. przedstawiciele Korea Aerospace Industries, Ltd., złożyli wizytę w WCBKT S.A. Celem spotkania było zapoznanie uczestników delegacji KAI
z możliwościami i zdolnościami WCBKT S.A. oraz omówienie potencjalnych obszarów współpracy w zakresie sprzętu do naziemnej obsługi lekkich samolotów bojowych rodziny FA-50 dla polskich Sił Powietrznych.

 

Podsumowanie 2022 roku

Mijający rok 2022 przyniósł nieoczekiwane wyzwania, zarówno w ujęciu ekonomicznym, jak i geopolitycznym. Pomimo trudności wynikających z ograniczonej dostępności materiałów, rosnących cen produktów i kosztów produkcji spowodowanych destabilizacją światowej gospodarki Spółce udało się minimalizować skutki tych zjawisk i zrealizować postawione cele na najwyższym poziomie.

WCBKT S.A. terminowo zrealizowało wszystkie kontrakty na potrzeby Sił Zbrojnych RP. W ciągu roku zrealizowaliśmy wiele usług serwisowych oraz prowadziliśmy szkolenia w zakresie użytkowania i eksploatacji urządzeń przeznaczonych do naziemnej obsługi statków powietrznych. Umacnialiśmy także swoją pozycję na rynku cywilnym dostarczając m.in. elementy wyposażenia hangarowo-lotniskowego  Przykładem są schody pasażerskie z napędem, które zostały przekazane na testy do spółki handlingowej Welcome Airport Services Sp. z o.o. do Oddziału w Krakowie oraz do LS Airport Sevice również do Oddzialu w Krakowie. Ponadto dokonaliśmy modyfikacji  doku samolotowego w LOT AMS i zrealizowaliśmy dostawę i montaż wciągarki  linowej  na ramieniu ruchomym dla Lotniczego Dworca Towarowego Wrocław Sp. z o.o.

Ponadto, będąc producentem Systemu Przeciwpożarowego i Tłumienia Wybuchu – STOPFIRE®, dostarczyliśmy w tym roku w pełni funkcjonujący system, który znalazł zastosowanie w NPBWP BORSUK.

Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia będą dla Was czasem odpoczynku, spokoju i ciepła w otoczeniu rodziny i przyjaciół, a Nowy Rok przyniesie energię do działania i spełnienie wszystkich postawionych sobie celów.

Prezes Zarządu
Artur Gałęzowski

Podsumowanie XXXMSPO2022

XXX Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego zakończył się.

To już po raz 12 WCBKT S.A. jako wystawca wzięło udział w tym prestiżowym wydarzeniu.

Przedstawione na targach urządzenia produkcji WCBKT S.A przeznaczone dla Sił Zbrojnych RP, cieszyły się dużym zainteresowaniem przedstawicieli przemysłu i wojska tak z kraju jak i zagranicy.

Stoisko WCBKT S.A. odwiedził m.in. Minister Obrony Narodowej, Wicepremier Pan Mariusz Błaszczak, który został zapoznany przez Prezesa Zarządu spółki Pana Artura Gałęzowskiego z aktualnie prowadzonymi działaniami na rzecz wsparcia logistycznego Sił Zbrojnych RP w tym w zakresie lotnictwa.

Podczas tegorocznego Salonu zaprezentowaliśmy najnowsze rozwiązania techniczne naszych urządzeń.

Na stoisku WCBKT S.A. wyeksponowaliśmy:

  • System Przeciwpożarowy i tłumienia wybuchu w przedziałach czołgów i wozów bojowych STOPFIRE®
  • zmodyfikowaną wersję trenażera TWS-3 ORTLES-3/ M’20
  • obciążnik prądowy LO-115/260D przeznaczony  do kontroli parametrów technicznych zasilaczy elektroenergetycznych statków powietrznych.

Na stoisku zewnętrznym zostały zaprezentowane lotniskowe urządzenia zasilania elektroenergetycznego statków powietrznych:

  • LUZES II/M serii VI zasilał śmigłowiec szturmowy Boeing AH-4 Apache
  • LZE-6/M serii III zasilał systemy pokładowe śmigłowca Bell AH-1Z Viper.

Podczas trwania XXXMSPO2022 przedstawiciele spółki odbyli szereg spotkań m.in.:

  • z przedstawicielami MON, na którym przedstawiono i omówiono potencjał spółki
    w zakresie możliwości wykorzystania urządzeń NOSP naszej produkcji w procesie obsługiwania statków powietrznych najnowszej generacji
  • z delegacją wojskowo-przemysłową Bułgarii, na którym omówiono możliwości współpracy w zakresie zabezpieczenia obsługiwania samolotów F-16 przez urządzenia NOSP produkcji WCBKT S.A.
  • z delegacją Ukrainy, na którym kontynuowano rozmowy nt. możliwości podjęcia współpracy przemysłowej zmierzającej do uruchomienia na terenie Ukrainy produkcji NOSP.

 

 

 

 

 

 

 

Prezes Zarządu WCBKT S.A. Pan Artur Gałęzowski i pracownicy Spółki udzielili wypowiedzi dla portalu Defence24.pl