PATRONAT

W dniu 25.02.2022r. na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej odbyło się uroczyste otwarcie laboratorium „ZARZĄDZANIA BIG DATA”, które Spółka nasza objęła patronatem. Zasady patronatu zostały określone w stosownym porozumieniu podpisanym przez WCBKT S.A. oraz ASzWoj.

Laboratorium jest wyposażone w stanowiska komputerowe oraz specjalistyczne oprogramowanie. Będzie wykorzystywane w procesie dydaktycznym oraz przy realizacji projektów naukowo-badawczych.

Wydarzenie to jest kolejnym przykładem współpracy WCBKT S.A. z ośrodkami akademickimi.

https://wcbkt.pl/aktualnosci/nie-tylko-wat-i-aszwoj/

LZE-8 nowe urządzenie w naszej ofercie

Opracowany i wyprodukowany w WCBKT S.A. lotniskowy zasilacz elektroenergetyczny LZE-8 jest uniwersalnym mobilnym zasilaczem, przeznaczonym do zasilania specjalizowanych urządzeń GSE, wykorzystywanych w procesie obsługi statków powietrznych produkcji amerykańskiej, a które wymagają zasilania energią elektryczną o parametrach: napięcie – 120V o częstotliwości 60Hz.

Jest to kolejne urządzenie GSE opracowane i wyprodukowane w WCBKT S.A. jakie zostało dostarczone Siłom Zbrojnym RP w ramach polonizacji wyposażenia naziemnego produkcji zachodniej dostarczonego wraz z zakupionymi statkami powietrznymi, a które z powodzeniem spełnia oczekiwania Użytkownika w tym zakresie.

Prezes Zarządu Artur Gałęzowski z zespołem inżynierów z Działu Badań i Rozwoju
(Hubert Jakubowski kierownik Działu Badań i Rozwoju oraz inżynierowie – konstruktorzy: Adam Michalczyk i Grzegorz Stępień) przy LZE-8 w hali produkcyjnej WCBKT S.A.
Fot: WCBKT S.A.

MEDAL

W dniu 25.11.2021r. na Wydziale Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa WAT odbyło się spotkanie interesariuszy zewnętrznych i Wydziałowej Rady ds. Kształcenia.
Zaproszenie przedstawiciela WCBKT S.A., to kolejny dowód naszej dobrej współpracy z WML i z WAT.
W uznaniu zasług zostaliśmy wyróżnieni medalem „Zasłużony dla Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa”.
Serdecznie dziękujemy!
Z okazji Święta Wojskowej Akademii Technicznej oraz Dnia Podchorążego w 70-tą rocznicę powstania WAT i 60-tą rocznicę powstania Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa –  wszystkiego co najlepsze.
Z życzeniami dalszej owocnej współpracy – pracownicy WCBKT S.A.

 

SZKOLTECH 4.0 cd….

W dniu 17.11.2021r. odbyła się konferencja z cyklu „Społeczeństwo, Gospodarka, Siły Zbrojne”, organizowana przez Instytut Zarządzania Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej. Tegoroczny temat konferencji to: „Działalność podmiotów sektora publicznego na rzecz bezpieczeństwa i rozwoju w dobie kryzysu”.
Konferencja odbyła się w trybie on-line.
WCBKT S.A. było nie tylko współorganizatorem tego przedsięwzięcia, ale również aktywnie uczestniczyło w prezentacji zagadnień dotyczących wykorzystywania narzędzi szkoleniowych z grupy 4.0 w realiach nowej rzeczywistości (projekt SZKOLTECH 4.0).

POWOŁANIE NOWEGO PREZESA

Uchwałą nr 10/VI/2021, Rada Nadzorcza WCBKT S.A. powołała na stanowisko Prezesa Zarządu, Pana Artura Gałęzowskiego, który obejmuje tę funkcję od dnia 6 października 2021 r.

Biogram

NOWY SYSTEM SZKOLEŃ

W dniach 27-29.09.2021r. odbyła się konferencja naukowo-techniczna EKSPLOBALIS 2021pn. „Rozwój, eksploatacja i modernizacja sprzętu wojskowego – problemy i rozwiązania” organizowana przez Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej. W przedsięwzięciu tym uczestniczyli również i przedstawiciele WCBKT S.A. Pan Sebastian Jaskowiak (Dyrektor Rozwoju) brał udział w szeregu spotkań panelowych, w których uczestniczyli zarówno nasi obecni jak i przyszli kooperanci, a Pan Sławomir Sobczak (Główny Specjalista ds. Zarządzania Procesowego/Koordynator Projektów Naukowo Badawczych) przedstawił prezentację pt. „Modyfikacja systemu szkoleń specjalistycznych w SZ RP. Potrzeby-Kierunki-Perspektywy”.
Wystąpienie to bazowało na kilku projektach realizowanych w naszej spółce, m.in.:

  • SZKOLTECH 4.0 – system szkoleń specjalistycznych (technicznych) dla personelu Naziemnej Obsługi Statków Powietrznych;
  • SWP-AR – system wspomagania pracy montażystów, serwisantów i operatorów urządzeń NOSP wykorzystującego m.in. technologię VR/AR;
  • WIRST – wirtualny system treningowy wykorzystujący technologię VR/AR;
  • SINOSP – sieciocentryczny system diagnostyki i analizy niezawodności urządzeń NOSP z wykorzystaniem telematyki oraz sztucznej inteligencji);
  • STOPFIRE® – system przeciwpożarowy i tłumienia wybuchu dla wozów bojowych.

Poruszane w wystąpieniu zagadnienia, zarówno z obszaru techniki, jak i nauk społecznych spotkały się z dużym zainteresowaniem.

Chętnych do współpracy w dalszym rozwijaniu ww. projektów lub podejmowania innych inicjatyw zapraszamy do kontaktu.

100. rocznica utworzenia 1. Pułku Lotniczego

 

W dniu 25 września 2021 r. przedstawiciele WCBKT S.A. uczestniczyli w konferencji historycznej poświęconej historii 1. Pułku Lotniczego, który w tym roku obchodzi 100. rocznicę swojego utworzenia. Przedsięwzięcie odbyło się na terenie lotniska 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim, która dziedziczy tradycje tej jednostki.

W związku z wyjątkowym charakterem tego wydarzenia, p.o. Prezesa Zarządu WCBKT S.A. Elżbieta Stepnowska oraz Dyrektor ds. Handlu i Logistyki Jan Dolaniecki wręczyli gospodarzowi obchodów – dowódcy 23. BLT Panu płk dypl. pil. Krzysztofowi Stobieckiemu pamiątkowy ryngraf w dowód uznania przez Spółkę wszystkich działań żołnierzy 23. BLT w podtrzymywaniu tradycji i pamięci o 1. Pułku Lotniczym.

Z kolei WCBKT S.A. otrzymało z tej okazji szczególne wyróżnienie. W podziękowaniu za wsparcie działań Fundacji Spadkobierców Tradycji Dywizjonu 303 oraz codzienne wysiłki pracowników WCBKT S.A., Spółka otrzymała od dowódcy 23. BLT oraz Prezesa Fundacji Pana mjr pil. rez. Waldemara Łubowskiego grawerowany dyplom okolicznościowy. Jest to dla WCBKT S.A. wyjątkowy dowód uznania i wysokiej oceny ze strony naszych najważniejszych, wojskowych kooperantów i partnerów, tak z punktu widzenia bieżącej działalności Spółki, jak i jej działań społecznych.

Warto podkreślić, że na świecie istnieje tylko kilka wojskowych baz lotniczych, które mogą szczycić się 100. rocznicą swojego istnienia. Konferencja była swoistym spotkaniem pokoleń dotychczasowych dowódców, pilotów i żołnierzy związanych z jednostką z Mińska Mazowieckiego, której tradycje sięgają 1921 roku i sformowania 1. Pułku Lotniczego, najbardziej elitarnej jednostki polskiego lotnictwa.

Choć w sierpniu 1939 w trakcie mobilizacji 1 pułk lotniczy został rozwiązany, 111 i 113 Eskadra Myśliwska, wchodzące w jego skład, włączono do Brygady Pościgowej, której zadaniem była obrona Warszawy. W sierpniu 1940 r. spośród pilotów, głównie 111 Eskadry Myśliwskiej sformowany został legendarny 303 Dywizjon Myśliwski im. Tadeusza Kościuszki. Do tradycji eskadr myśliwskich 1 Pułku Lotniczego nawiązał utworzony w Grigoriewskoje 1 Pułk lotnictwa myśliwskiego. Wyrazem tego była tożsamość numeru „1” oraz nazwa wyróżniająca „Warszawa”. Wielu pilotów od początku identyfikowało się bardzo mocno z tradycjami przedwojennego lotnictwa.

W latach 60-tych dostarczono pierwsze w Polsce samoloty MiG-21. Bardzo szybko piloci 1 plm „Warszawa” wyszkolili się na tych nowoczesnych na tamte czasy naddźwiękowych maszynach. Tak jak w okresie międzywojennym, tak i w latach 1945 – 2000 1 plm „Warszawa” był swoistą wizytówką polskiego lotnictwa. W 1989 roku pułk przezbraja się na najnowocześniejsze samoloty MiG-29. W tym także roku w pułku rozpoczyna się powrót do kultywowania przedwojennych, lotniczych tradycji 1 pułku lotniczego. Pojawiają się nowe odznaki pułkowe, nalepki i naszywki nawiązujące w swoim wyrazie do chlubnych tradycji. Przełomowym momentem, jednoczącym historię z dniem dzisiejszym stało się Święto Pułku w 1993 r., w trakcie którego rozkazem Ministra Obrony Narodowej 1 plm „Warszawa” stał się legalnym i prawowitym spadkobiercą tradycji określonych eskadr i dywizjonów wywodzących się z przedwojennego 1 pułku lotniczego.

Uczestnicy zapoznali się wystawą fotograficzną poświęconą historii 1. pułku lotnictwa myśliwskiego „Warszawa”, a także wysłuchali wystąpień m.in. Inspektora Sił Powietrznych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dyw. pil. Jacka Pszczoły, który odczytał z tej okazji list Dowódcy Generalnego RSZ generała Jarosława Miki, a także nestorów polskiego lotnictwa wojskowego – gen. broni pil. w st. spocz. Jerzego Gotowały oraz gen. bryg. Pil. w st. spocz. Romana Harmozy, który w latach 1973 – 1977 był dowódcą 1 Pułku lotnictwa myśliwskiego w stopniu majora.

Wydarzenie było również okazją do spotkania i wymiany poglądów z przedstawicielami jednostek Sił Powietrznych m.in. 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego ze Świdwina.

Zachęcamy do zapoznania się z tradycjami 23. BLT pod linkiem: https://23blt.wp.mil.pl/pl/pages/tradycje-2017-01-16-6/

Civil & Military Aeromixer 2021

Civil & Military Aeromixer 2021 –  21 września br.,  to jedno z ważniejszych spotkań networkingowych specjalistów i menadżerów z branży aeronautycznej, w którym WCBKT S.A. po raz kolejny wzięło udział.

Spółkę na konferencji reprezentował Pan Jan Dolaniecki  – Dyrektor ds. Handlu i Logistyki, który przedstawił prezentację  pt. „Poszukiwanie sposobów redukcji kosztów i wdrażanie rozwiązań ECO dla linii lotniczych”.

Podczas Civil & Military Aeromixer 2021 wygłoszono m.in. następujące prelekcje: „Przemysł lotniczy w Polsce: wyzwania, problemy i perspektywy rozwoju na przyszłość”,  „Przemysł 4.0 i innowacje procesów produkcyjnych w sektorze lotniczym”  oraz „Nowe projekty i inwestycje w sektorze lotniczym na Dolnym Śląsku”.

Konferencja była doskonałą okazją do potwierdzenia rosnącego zainteresowania rozwiązaniami oferowanymi przez WCBKT S.A. oraz nawiązania nowych kontaktów biznesowych.

WCBKT S.A. na MSPO 2021

Tegoroczna, XXIX edycja Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach nie tylko umożliwiła WCBKT S.A. zaprezentowanie swojej oferty rozwiązań technologicznych przeznaczonych na potrzeby Sił Zbrojnych RP, ale obfitowała w szereg konferencji oraz spotkań handlowych, otwierających nowe szanse współpracy z potencjalnymi partnerami instytucjonalnymi, badawczo-rozwojowymi i biznesowymi.

Wydarzeniem o szczególnym znaczeniu dla WCBKT S.A. na tegorocznym MSPO było uhonorowanie spółki Złotym Certyfikatem Jakości Centrum Certyfikacji Jakości.

Wśród nowych, prezentowanych propozycji znalazło się przede wszystkim Lotniskowe Urządzenie Zasilania Elektroenergetycznego Samolotów LUZES II/M seria VI, stanowiącego nową generację znanych użytkownikom urządzeń LUZES II/M, które zasilają systemy pokładowe energią elektryczną a.c. oraz d.c. podczas rozruchu silników i w trakcie sprawdzania stanu technicznego wyposażenia pokładowego wszystkich rodzaje statków powietrznych eksploatowanych w Wojsku Polskim. Nowe urządzenie cechuje zabudowa jednokontenerowa, możliwość dostarczania dwóch rodzajów energii 28V d.c. i 115V a.c. oraz system zdalnej diagnostyki, pozwalający na zdalne przekazywanie danych o stanie technicznym i ułatwiający zaplanowanie obsług okresowych. Dodatkowo konstruktorzy wygospodarowali przestrzeń dla urządzeń sterowania zdalnego, co umożliwia uruchomienie i wyłączenie agregatu przez technika siedzącego np. w kabinie statku powietrznego 20 metrów od urządzenia.

Z kolei wspomniana, poprzednia wersja urządzenia, składająca się z dwóch kontenerów, została udostępniona armii Stanów Zjednoczonych, która zaprezentowała podczas targów m.in. śmigłowiec bojowy Boeing AH-64E Apache Guardian. Załoga śmigłowca z Fort Riley w stanie Kansas, lądująca na terenie 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu, użytkowała podczas MSPO urządzenie LUZES II/M  seria V w trakcie sprawdzania stanu technicznego wyposażenia pokładowego, co wskazuje, że produkty WCBKT S.A. mogą z powodzeniem służyć do obsługi statków powietrznych państw sojuszniczych. Śmigłowce AH-64E Guardian wpierają obecnie misję Atlantic Resolve U.S. Army Europe and Africa na terytorium Łotwy i stanowią trzon uzbrojenia batalionów szturmowo-rozpoznawczych brygad lotniczych armii Stanów Zjednoczonych.

Dążąc do dywersyfikacji portfela produktów, WCBKT S.A. we współpracy z Wojskową Akademią Techniczną stworzyło system, którzy umożliwił wejście spółki do grupy spółek tworzących rozwiązania technologiczne w domenie lądowej. Prezentowany podczas targów system STOPFIRE® to pierwszy, całkowicie polski, automatyczny system gaszenia pożaru i tłumienia wybuchu ognia w przedziałach napędowych i załogi dedykowany czołgom, pojazdom bojowym oraz inżynieryjnym. Od momentu wykrycia pożaru do ugaszenia upływa poniżej 150 ms. STOPFIRE® został zainstalowany w przedziale załogi i napędowym na prototypie NBPWP Borsuk oraz posiada certyfikat Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej, dokumentujący zgodność faktycznych parametrów z deklarowanymi przez WCBKT S.A.

Na stoisku spółek domeny lotniczej Polskiej Grupy Zbrojeniowej, WCBKT S.A. prezentowało również sztandarowy produkt spółki Lotniskowe Urządzenie Zasilania Elektroenergetycznego Samolotów LUZES V/D seria V, które jest obecnie eksploatowany przez większość jednostek Sił Powietrznych RP, jak również wyposażenie hangarowo-lotniskowe, którego produkcja poszerza możliwości spółki w zakresie kompleksowego wyposażenia wojskowych i cywilnych lotnisk także w elementy takie jak: schody pasażerskie czy wyposażenie terminali Cargo.

Z ofertą WCBKT S.A. zapoznali się przedstawiciele przemysłu i wojska, w tym przede wszystkim Zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Pan gen. dyw. Dariusz Pluta, Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowej MON Pan Mateusz Sarosiek, przedstawiciele Inspektoratu Uzbrojenia, Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz jednostek Sił Powietrznych RP.

Dodatkowo, przedstawiciele WCBKT S.A. mieli okazję do udziału w wydarzeniach organizowanych podczas MSPO i poświęconych obszarom systemów kontroli obrotu z zagranicą towarami o znaczeniu strategicznym, systemom zarządzania i certyfikacji wyrobów, procedurom U.S. Foreign Military Sales oraz wybranym projektom Huty Stalowy Wola S.A.

Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego 2021

W dniach 7-10 września 2021 r. WCBKT S.A. będzie uczestniczyć w XXIX Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach – największych targach obronnych Europy Środkowo-Wschodniej. Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska.