Lotniskowy Dystrybutor Tlenu LDT/N
  • przeznaczony jest do napełniania instalacji statków powietrznych sprężonym tlenem
  • instalowany jest na homologowanym podwoziu i może poruszać się po drogach publicznych
  • przystosowany do transportu powietrznego
  • posiada pokładową instalację ppoż.

Pobierz PDF

Dane techniczne

rodzaj gazu
tlen gazowy
ilość butli gazowych
8 sztuk, 2 grupy po 4 butle
pojemność pojedynczej butli
45 dm³
zapas gazu w butlach przy ciśnieniu 15 MPa
50 m³
ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa
17 MPa lub 18 MPa (w zależności od wersji)
maksymalne ciśnienie robocze w butlach
16,5 MPa
ciśnienie robocze wydawanego gazu
15 MPa, 3 MPa
moc napędu sprężarki
12kW
wydajność dystrybutora przy temperaturze otoczenia i ciśnieniu w magistrali ssącej 12 MPa ≥85 m³/h
20°C
punkt rosy wydawanego tlenu (przy ciśnieniu 0,1 MPa)
nie wyżej niż - 55°C
temperatura wydawanego gazowego tlenu
≤ +70˚C

PARAMETRY
wymiary (dł. x szer. x wys.)
6590 mm x 2460 mm x 2150 mm

Lotniskowy Dystrybutor Azotu LDA/N

LDA/N przeznaczony jest do napełniania instalacji statków powietrznych sprężonym azotem. W skład urządzenia wchodzi zamknięte nadwozie, zawierające układy i zespoły realizujące proces sprężania, magazynowania, oczyszczania i wydawania azotu. LDA/N jest urządzeniem instalowanym na niskim, podwoziu przystosowanym do holowania po utwardzonych drogach na lotniskach i lądowiskach z prędkością nie większą niż 20 km/h. Urządzenie jest przystosowane do transportu powietrznego.

Pobierz PDF

Dane techniczne

rodzaj gazu
azot techniczny wg normy PN-91/L-01262
„punkt rosy” przy ciśnieniu 0,1 MPa (760 Hg)
nie więcej niż -55°C
temp. wydawanego azotu przy temperaturze zewnętrznej +50°C
≤+70°C
ilość butli gazowych w dystrybutorze
8 szt. (2 grupy po 4 butle)
pojemność butli
50 dm³
czas nieprzerwanej pracy sprężarki
max. 4 h
zapas gazu w baterii butli przy ciśnieniu 35 MPa
140 m³ (127,5 kg)
max. ciśnienie robocze w butlach
35 MPa
ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa
36 MPa
ciśnienie napełniania butli
35 MPa
moc napędu sprężarki
12 kW
wydajność dystrybutora przy temp. otoczenia +20°C i ciśnieniu gazu w magistrali ssącej 12 MPa
≥120 m³/h
ciśnienia robocze wydawanego azotu
regulowanie płynnie w zakresie od 0 do 9,3 MPa
regulowanie płynnie w zakresie od 0,3 do 35 MPa

PARAMETRY
wymiary z holem (dł. x szer. x wys.)
5580 mm x 1780 mm x 1600 mm
wymiary bez holu (dł. x szer. x wys.)
3700 mm x 1780 mm x 1600 mm
masa
3500 kg

Lotniskowy Dystrybutor Powietrza LDP/N

LDP/N przeznaczony jest do napełniania instalacji statków powietrznych sprężonym powietrzem. W skład urządzenia wchodzi zamknięte nadwozie, zawierające zespoły realizujące proces magazynowania, oczyszczania i wydawania sprężonego powietrza. LDP/N jest urządzeniem instalowanym na niskim, przystosowanym do holowania podwoziu po drogach utwardzonych na lotniskach i lądowiskach z prędkością nie większą niż 20 km/h. Urządzenie jest przystosowane do transportu powietrznego.

Pobierz PDF

Dane techniczne

rodzaj gazu
sprężone powietrze wg normy PN-91/L-01261
„punkt rosy” przy ciśnieniu 0,1 MPa (760 Hg)
nie więcej niż -55°C
temp. wydawanego gazu przy temperaturze zewnętrznej +50°C
≤+70°C
ilość butli gazowych w dystrybutorze
20 szt. (5 grup po 4 butle)
pojemność butli
50 dm³
zapas gazu w baterii butli przy ciśnieniu 35 MPa
350 m³ (450 kg)
max. ciśnienie robocze w butlach
35 MPa
ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa
36 MPa
ciśnienie napełniania butli
35 MPa
ciśnienia robocze wydawanego powietrza
regulowanie płynnie w zakresie od 0,07 do 10 MPa
regulowanie płynnie w zakresie od 0,3 do 35 MPa

PARAMETRY
wymiary z holem (dł. x szer. x wys.)
5720 mm x 1780 mm x 1530 mm
wymiary bez holu (dł. x szer. x wys.)
3840 mm x 1780 mm x 1530 mm
masa
3540 kg

Lotniskowy Dystrybutor Tlenu LDT/N

LDT/N przeznaczony jest do napełniania instalacji statków powietrznych sprężonym tlenem. W skład urządzenia wchodzi zamknięte nadwozie zawierające zespoły realizujące proces sprężania, magazynowania, oczyszczania i wydawania tlenu. LDT/N jest instalowany na niskim podwoziu  przystosowanym do holowania po drogach utwardzonych na lotniskach i lądowiskach z prędkością nie większą niż 20 km/h. Urządzenie przystosowane do transportu powietrznego.

Pobierz PDF

Dane techniczne

rodzaj gazu
tlen gazowy do oddychania wg normy PN-93/L-01267
„punkt rosy” przy ciśnieniu 0,1 MPa (760 Hg)
nie więcej niż -55°C
max. temp. wydawanego tlenu
+70°C
max. ciśnienie robocze w instalacji tlenowej
16,5 MPa
czas nieprzerwanej pracy sprężarki
nie mniej niż 4 h
zapas tlenu w baterii butli przy ciśnieniu 15 MPa (w odniesieniu do ciśnienia 0,1 MPa)
50 m³
wydajność przy temp. otoczenia +20°C i ciśnieniu gazu w magistrali ssącej 12 MPa
nie mniej niż 85 m³/h
ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa
17 MPa
ciśnienie napełniania butli
16,5 MPa
ciśnienie wydawanego tlenu
15 MPa i 3 MPa

PARAMETRY
wymiary z holem (dł. x szer. x wys.)
5580 mm x 1780 mm x 1600 mm
wymiary bez holu (dł. x szer. x wys.)
3700 mm x 1780 mm x 1600 mm
masa
3300 kg