Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne S.A.

będące kontynuatorem powołanego w 1968 roku Zakładu Produkcji Doświadczalnej Wojskowej Akademii Technicznej, zajmuje się konstruowaniem i produkcją nowoczesnych urządzeń na potrzeby obronności.
Od ponad 50 lat spełniamy wymagania klientów działając w obszarze związanym z obronnością i bezpieczeństwem państwa.

Rynek wojskowy

Rynek cywilny

DLA LOTNICTWA

Zasilacze elektroenergetyczne GPU-7/90 TAURUS
opracowane i wyprodukowane w WCBKT S.A.,
zostały użyte do obsługi Air Force One,
podczas wizyty prezydenta Donalda Trumpa w Polsce, w lipcu 2017 r.

Centrum Dostaw

Od 2018 roku w strukturach WCBKT S.A. działa Centrum Dostaw i Serwisu Sprzętu  do Naziemnej Obsługi Statków Powietrznych (CDiSS NOSP). Głównym jego zadaniem jest kompleksowe zapewnienie dostępności i sprawności urządzeń dla wszystkich typów statków powietrznych użytkowanych w Siłach Zbrojnych RP.